บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด
1.    ให้บริการทำรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ( Appraisal Report ) ทุกประเภทตามมาตรฐานสากล  ด้วยความ
เที่ยงตรง สุจริต และซื่อตรงต่อวิชาชีพ  เช่น
1.1    งานด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ได้แก่  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  เครื่องจักร  เรือ  เครื่องบิน
1.2    งานประมาณมูลค่าก่อสร้างเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ
1.3    งานตรวจสอบผลงานหรือความคืบหน้าของการก่อสร้าง
2.    การให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในประเทศไทย  ประกอบด้วย  การให้บริการในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
2.1    บริการข้อมูลและจัดทำวิจัยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
2.2    บริการให้คำปรึกษาในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท       
2.3    บริการรับฝาก - ขาย ติดต่อหาผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
2.4    บริการจดทะเบียนสิทธิ  นิติกรรม  ซื้อ-ขาย  โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทุกประเภท 
2.5    บริการบริหารงานตลาด สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
นโยบายของบริษัทฯ
1.    ดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ  รวมถึงให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด
2.    เน้นคุณภาพของผลงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
3.    นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
    
Link web
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ค้นหาราคาประเมิน - ระบบเว็บไซต์ให้บริการประชาชน : กรมธนารักษ์
สมาคมนักประเมินราคาอิสะไทย (Thai Valuers Association)
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ( VAT )
News
ทะเบียนเลขที่ 0105542001245
Copyright © 2018   T.A.MANAGEMENT CORPORATION (1999) CO.,LTD. All Rights Reserved.
1355  ซอยลาดพร้าว  94  ( ปัญจมิตร )  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310  โทร .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  แฟกซ์.  ( 02 )  530 - 9735 - 6
       1355  Soi  Ladprao  94  ( Panchamit ) ,  Phlabphla ,  Wangthonglang  Bangkok  10310  TEL .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  FAX .  ( 02 )  530 - 9735 - 6
\\ ดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ รวมถึงให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด \\ เน้นคุณภาพของผลงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด \\ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น