บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทะเบียนเลขที่ 0105542001245
บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด
                                                           สาขาเพชรบุรี
เลขที่  195/9  หมู่ที่ 2  ถ.ไชยสุรินทร์ ต.บ้านกุ่ม  อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี  76000
           โทร. 032-400-650    แฟกซ์.  032-400-650
Copyright © 2018   T.A.MANAGEMENT CORPORATION (1999) CO.,LTD. All Rights Reserved.
ปัจจุบันมีสำนักงานสาขา  8  แห่ง  คือ
1355  ซอยลาดพร้าว  94  ( ปัญจมิตร )  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310  โทร .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  แฟกซ์.  ( 02 )  530 - 9735 - 6
       1355  Soi  Ladprao  94  ( Panchamit ) ,  Phlabphla ,  Wangthonglang  Bangkok  10310  TEL .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  FAX .  ( 02 )  530 - 9735 - 6
\\ ดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ รวมถึงให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด \\ เน้นคุณภาพของผลงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด \\ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น